Booking

VILLA H2O cần tuyển

Tuesday, 15/08/2017

VILLA H2O cần tuyển quản lí, bảo trì, nam nữ phục vụ, tiếp tân, kế toán, bếp, bảo bệ, pha chế, tạp vụ...

Liên hệ: A. Vĩnh 0903233227 - A. Đạt 0907771424

bài viết khác

Menu